strömstad

Strömstadsborna belånade mest i landet

Strömstad-borna har gått i borgen för skulder mest i hela landet - varje Strömstadsbo har gått i borgen för 78.100 kr, att jämföra med 18.000 kr i hela landet. Det här är siffror som kommer från den nya analystidningen Kommunexperten.

Men chefredaktören på Kommunexperten Hans Jensevik, ser ingen risk med detta på kort sikt. Och det gör inte Strömstads ekonomichef Agneta Johansson heller.

Förklaringen till kommunens stora borgensåtaganden är att man har borgat för två kommunala bolag - Strömstadbyggen och Strömstadslokaler. Och fastigheterna som de äger är mera värda än låneskulden.