Umeå

Kommunfullmäktige om framtidens bostäder

Idag sammanträder Kommunfullmäktige i Umeå. Några av punkterna som kommer att tas upp under dagen är bland annat ett eventuellt införande av kommunalt vårdnadsbidrag, samt gratis kommunaltrafik. Men först på dagordningen var bostadsförsörjningen för umeåborna.