Användandet av antibiotika ökar

Efter en minskning i början av 2000-talet ökar nu användandet av antibiotika igen. Och risken med det är att svårutrotade bakteriestammar kan bildas.

– Vi vet faktiskt inte varför det har ökat, säger Malin André som är distriktsläkare på Britsarvets vårdcentral och sitter i styrelsen för Strama, ett nätverk som strävar efter rationellare antibiotikaanvändning
– Här i Dalarna ligger vi fortfarande bland de lägsta men det ökar här också precis som i de andra länen.
Malin André säger också att antibiotika är bra att använda vid en svårare bakterieinfektion som kroppen inte klarar av på egen hand, som till exempel en lunginflammation. Men om det är en vanlig virusinfektion, vilket de flesta infektioner är, då hjälper inte antibiotika.
– Både befolkning och sjukvårdspersonal vet att vi ska vara försiktiga med antibiotika, men man behöver påminnas och uppmuntras, säger Malin André.