Skaraborg

Var tredje saknar skyddsrum

Tusentals skyddsrum har avvecklats i Sverige de senaste 10 åren och i Skaraborg har idag var tredje person inte tillgång till skyddsrum.

Antalet skyddsrum har minskat ordentlig de senaste 10 åren och det byggs inga nya. I Västra Götaland har 1 100 skyddsrum försvunnit och i Skaraborg saknar idag 32 procent av invånarna tillgång till skyddsrum.

Om man har tillgång till ett skyddsrum eller inte varierar kraftigt mellan kommunerna. I Grästorp finns inte ett enda skyddsrum och i Vara, Essunga och Götene kommuner saknar över 95 procent av invånarna tillgång till ett skyddsrum. Situationen är näst intill den samma i Gullspång och Hjo.

Har plats för alla
Endast två kommuner i Skaraborg, Skövde och Mariestad, har platser till alla sina invånare.

En förklaring till att det ser så olika ut i kommunerna kan vara att många gamla byggnader har rivits, det menar Björn Ekengren som är skyddsrumsexepert på Räddningsverket. När byggnaderna rivs försvinner ju också skyddsrummen.

De närmsta åren finns inget behov av att använda skyddsrummen, men Björn Ekengren räknar ändå med att det byggs fler i framtiden.

- Man kommer ha tid att bygga ikapp, men ingenting händer över en natt. Det är naturligtvis ett risktagande men det ska kopplas mot den hotbild man ser idag och det stora bestånd vi har. Det bestånd vi har ska vårdas så att det går att använda, säger Björn Ekengren.