Borås

Patient felopererad - utan anmärkning

En patient på Borås lasarett som opererades för grå starr, fick en lins med fel styrka inopererad. Trots ny operation har patienten fortfarande besvär.

Socialstyrelsen konstaterar att ansvarig läkare inte följde gällande rutiner och dubbelkollat styrkan, men att brister i lokalerna och dess utformning också kan ha bidragit till felet.

Socialstyrelsen vidtar inte någon ytterligare åtgärd.