Herrljunga/Vårgårda

Unga mår bättre i "Herrgårda"

Var femte ungdom i Herrljunga/Vårgårda mår dåligt, men trots allt är det bättre än för fyra år sedan. 
Det visar undersökningen ”Ung i Herrgårda”.

I undersökningen ”Ung i Herrgårda” har man frågat ungdomar i 10-16 års ålder om deras fritid.
En liknande undersökning gjordes 1999 och då var det så många som var fjärde ungdom som mådde dåligt.
Idag är det något bättre, var femte säger sig vara nedstämd eller orolig någon gång.

En annan förändring är att fler är nöjda med utbudet av aktiviteter, och man kan se att föreningslivet blivit mer jämställt - nu är även tjejerna i hög grad med i föreningar.

Att datoranvändandet har förändrats är självklart, men när datorn har tagit mer tid så har TV fått stryka på foten. Totalt lägger ungdomarna ändå mer tid på apparater nu jämfört med 1999 - totalt 2 timmar och 55 minuter per dag.

Wictor Johansson på Sundlergymnasiet i Vårgårda har varit med i undersökningen, och han tror att just datorerna kan vara en av förklaringarna till att man trivs bättre numera; det spelar inte längre så stor roll var man bor.

– Man kan göra vad som helst egentligen, träffa folk bortifrån Australien och... Man har sitt TV-spel, och man hänger med kompisarna hemma och över Internet.

Sara Kvist
sara.kvist@sr.se