hofors

Pilotbana för spårtaxi

Hofors kommun och SkyCab AB har träffat avtal om samarbete när det gäller den sedan länge omdiskuterade idén att anlägga en pilotbana för spårtaxi i Hofors. Pilotbanan ska sammanbinda järnvägsstationen med centrala Hofors och den ansluts också till ett resecentrum.