Dalsland

Två nya fall av Salmonella upptäckta på Dalboslätten

Två nya fall av salmonella har upptäckts på Dalboslätten och sammanlagt är nu tre svingårdar spärrade. Gårdarna är nu satta i karantän och under tiden pågår det utredningar om vilka sorters salmonella det kan vara.

Två av gårdarana har en koppling till varandra där djuren har varit kontakt med varandra och på den ena är sedan tidigare konstaterat att det är en form av salmonella som sprids av småfåglar. Djuren är inte sjuka utan salmonellan har upptäckts vid slakt av djur från två olika gårdar.

Salmonella hos svin upptäks kanske en eller ett par gånger per år i Västra Götaland. Bönderna får sanera gårdarna som hålls stängda.

Enligt länsveterinär Karin Lundborg är det ingen fara för smittspridning till konsumenter av griskött.

- Men de som äter griskött behöver inte vara rädda för att bli salmonellasmittade säger Karin Lundborg till SR Radio Väst.

Text: Charlotte Andersson
Epost: charlotte.andersson@sr.se
Telefon: 0532-158 80