uppsala län

En tredjedel saknar skyddsrumsplats

Om du får en plats i ett skyddsrum eller inte beror på var i landet du är bosatt. I Uppsala län så kommer en tredjedel av befolkningen inte att få plats i skyddsrum i händelse av krig, en betydande mindre andel än i till exempel Stockholm.

Det här visar en sammanställning som Upplandsnytt gjort i samarbete med Sveriges Radios lokala kanaler.

Upplandsnytt har tidigare berättat att antalet skyddsrum i landet minskar då fler och fler rivs samtidigt som inga nya byggs. Det totala antalet skyddsrumsplatser har de senaste åren därför sjunkit till drygt sju miljoner. Vår undersökning visar också att andelen av befolkningen som har en skyddsrumsplats varierar kraftig mellan de olika länen. Här i Uppsala län till exempel saknar en tredjedel av invånarna plats i skyddsrum i händelse av krig. I Stockholm däremot får den stora majoriteten, 90 procent, plats. Stig Ekberg är försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Uppsala.
- Man har inte råd att bygga ut, utan man har bestämt sig för att de som går att bevara ska bevaras, men om den här trenden fortsätter tror jag att vi kommer att avveckla fler skyddsrum i framtiden.

Vår sammanställning visar att det också beror på vilken kommun du bor i. Enligt siffror från Räddningsverket så har endast en procent av Knivstaborna en skyddsrumsplats, I Heby kommun tre procent, medan nästan alla Uppsalabor kan räkna med en plats i ett skyddsrum om kriget kommer. De ansvariga menar att anledningen till snedfördelningen är att man gjort en bedömning av hur stora riskerna är att olika strategiska områden i Sverige skulle attackeras. Men frågan är ändå om man på Räddningsverket anser att medborgarnas liv i Stockholm, där alltså långt fler människor får plats i skyddsrum än till exempel i Jönköping, Halland och även Uppsala län, är mer värda.
- Nej. Man skulle kunna misstänka det, men den diskussionen har aldrig varit uppe, utan det handlar om vilka områden som är viktiga, och var folk är koncentrerade, säger Björn Ekengren på Räddningsverket.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se