Stockholm

Gashantering - farlig verksamhet

Söndagens gasläcka i centrala Stockholm aktualiserar återigen kraven på att nätet ska klassas som farlig verksamhet.

Det är Stockholms brandförsvar och Länsstyrelsen som vill ha skärpta regler och möjligheter att kräva säkerhetsinsatser i Stockholms gasnät. 

Brandförsvaret i Stockholm menar att gårdagens gasläcka i city återigen visar på att nätet bör klassas som farlig verksamhet.  Klassningen skulle innebära att brandförsvaret kan kräva åtgärder för att höja säkerheten om de anser det är befogat.

Stockholm gas som driver nätet vill inte ha den graderingen för det innebär troligen ökade kostnader för företaget och för närvarande ligger ärendet i Länsrätten för ett avgörande.

Stockholm gas lägger varje år ned cirka 25 miljoner på att renovera nätet  som årligen har 30 till 50 läckor , så allvarliga att brandförsvaret rycker ut.

Söndagens läckage är en händelse som företaget ser allvarligt på.