Kritik mot utvisning till Afghanistan

Idag, tisdag, ska enligt planerna tre afghanska män utvisas från Sverige till Kabul med hjälp av polis. En av männen kommer från södra Afghanistan. Dit är det för farligt att utvisa någon, enligt Migrationsverket, men inte till huvudstaden Kabul och mannen ska skickas dit trots att han saknar anknytning till staden.

Men Sveriges utsända migrationsattaché, Nawal Atme, menar att man först måste utreda om de som återvänder har något att komma till.

– Man måste undersöka om det finns ett familjenätverk innan man skickar någon till Kabul eller andra städer.

Inte lämpligt
Nawal Atme säger att det är svårt för den som inte har släkt eller familj i Kabul att ordna bostad eller arbete i staden. Det är därför inte lämpligt att skicka människor från södra Afghanistan till Kabul, om man inte utrett deras möjligheter att skapa ett liv i staden, anser hon.

Men Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket, anser inte att Migrationsverket behöver utreda om de som utvisas har något socialt kontaktnät i Kabul.

– Den prövning vi ska göra i de här sammanhangen är att undersöka om de här personerna kan utöva sina politiska rättigheter i Kabul, om de kan söka jobb och bostad som alla andra personer som befinner sig i Kabul. Det kan vi konstatera att den möjligheten har de, säger Dan Eliasson.

Faktiska möjligheter
Men Gregor Noll, professor i folkrätt, menar att det inte räcker att konstatera att man kan söka jobb och bostad. Enligt honom är Migrationsverket också skyldigt att utreda varje individs faktiska möjligheter att skapa ett liv i Kabul och då är det sociala kontaktnätet också viktigt.

– Det krävs att man tittar på verkligheten, att man tittar på vilka reella chanser personen ifråga har att skaffa sig en utkomst, skaffa sig tak över huvudet och skaffa mat på bordet i Kabul, säger Gregor Noll.

Utredning otillfredsställande
Även Migrationsdomstolen i Göteborg har kritiserat Migrationsverket för bristfälliga utredningar.

I en dom som kom så sent som förra veckan, och som handlar om en man från södra Afghanstan som ska utvisas till Kabul skriver Migrationsdomstolen att Migrationsverket inte på ett tillfredställande sätt utrett om det är rimligt att förvänta sig att mannen ska kunna söka skydd i Kabul.

Ändå utvisas alltså en man i liknande situation till Kabul idag, tisdag. Han saknar enligt egen uppgift sociala kontaktnät i Kabul, men det har alltså inte utretts.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se