Läkare missade blodpropp

En läkare vid akutmottagningen på Visby lasarett har tilldelats en erinran från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att ha missat en blodpropp.

I augusti 2006 undersöktes en 18-åring på Visby lasarett för misstänkt blodpropp i benet.

Han bedömdes till slut ha seninflammation och skickades hem.

Vid en senare undersökning på lasarettet i Helsingborg visade det sig att det var en blodpropp.

Enligt ansvarsnämnden borde läkaren på visby lasarett ha gått vidare med misstankarna om blodpropp och undersökt 18-åringen noggrannare.

Nämnden anser att läkaren inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är inte ringa eller ursäktligt varför läkaren nu får en diciplinpåföljd i form av en erinran.