USÖ

För lång väntan till mammografin

Socialstyrelsen tycker att en kvinna som i fjol fick remiss till mammografin på Universitetssjukhuset i Örebro fick vänta orimligt länge på en undersökning.

Kvinnan remitterades i mars av sin vårdcentral, men trots ytterligare en remiss på försommaren fick kvinnan besked om att hon skulle få vänta till efter semestern.

Då vände sig kvinnan till patientnämnden och fick en undersökning. Den ledde till en akut operation eftersom kvinnan hade en elakartad tumör i bröstet.

Mammografin förklarar väntetiden med att den första remissen inte var tillräckligt tydlig och att det var läkarbrist.

Nu har mammografin på USÖ minskat på screeningsverksamheten för att ha tid att ta emot fler remitterade patienter. Dessutom håller en ny läkare på att introduceras. Den allmäna informationen till primärvården har också omarbetats.