Öns skorstenar kollas för sällan

Brandskyddskontrollen av skorstenarna i öns villor är eftersatt. Skälet är att det finns för få utbildade sotningstekniker i landet. Gotlands enda skorstensfejarmästare Åke Karlsson som bara har en sotningstekniker anställd, men skulle behöva tre för att hinna med alla kontroller.

Som tätast ska en skorsten kontrolleras vartannat år. Nu kan det i stället dröja upp till fyra år mellan kontrollerna, berättar Åke Karlsson.

För tre år sedan ändrades lagen om brandskyddskontroll, så att den skulle utföras av utbildade tekniker. Nu fattas 500 utbildade tekniker i landet och därför är det svårt att få tag på någon.

Det här innebär inte att brandsäkerheten är sämre, säger Åke Karlsson. Felen och bristerna upptäcks, men det kan ta längre tid än tidigare.

Gotland har ett gammalt eldstadsbestånd i gamla fastigheter och de har ofta fel och brister. På moderna anläggningar hittar sotarna ofta inget fel, säger Åke Karlsson.