Fiskare lockas att skrota fartyg

Skrotpremier ska få svenska fiskare att skrota sina fartyg. Det är en del av regeringens satsning för att nå ett hållbart fiske.

200 miljoner kronor under sex år ska satsas och förutom skrotpremier ska yrkesfiskare som väljer att sluta kunna få ett avgångsvederlag.

Pengarna ska också användas för att öka användningen av mer riktade redskap, för att fånga just den fisk man är ute efter.

I en debattartikel i DN skriver jordbruksminister Eskil Erlandsson att svenska trålflottan behöver minskas med 30 procent.