Mariestad

Inga beslut om DaCapo igår

Det blev inget beslut om flytt av hantveksskolan DaCapo till Humleparken i Mariestad. Mariestads fullmäktige beslutade att skjuta upp frågan till ett extra fullmäktigemöte om två veckor.
Det var moderaterna och Mariestadspartiet som med en tredjedels majoritet fick igenom förslaget om återremiss.