uppsala län

Bristande besiktning av skyddsrum

En stor del av de skyddsrum som finns i Uppsala län kan ha så stora brister att de inte längre fungerar som skydd. Nästan hälften av skyddsrummen i länet har nämligen inte besiktigats på över tio år, trots att Räddningsverket har som uppgift att göra det.

Tore Robertsson, som har över 30 års erfarenhet av skyddsrumsprodukter, är kritisk till de uteblivna inspektionerna.
- Besiktningsnivån har sjunkit under de senaste 10-15 åren. På lång sikt urgröps skyddsförmågan om inte besiktningsnivån och underhållet upprätthålls, säger han.

Igår kunde vi berätta om att många av landets skyddsrum rivits den senaste tiden samtidigt som det inte byggts några nya. Du kunde också höra om hur fördelningen av andelen skyddsrumsplatser i förhållande till invånare skiljer sig mellan de olika länen och även mellan kommunerna.

Räddningsverket har numera ansvaret över att inspektera de skyddsrum som finns så att de går att använda i händelse av krig eller om något annat allvarligt skulle inträffa, och det är meningen att besiktning ska ske en gång vart tionde år. Men vår kartläggning visar att en stor del av skyddsrummen inte inspekterats de senaste tio åren. Här i Uppsala län är 45% av skyddsrummen inte besiktigade sedan 1998.

I till exempel Uppsala kommun är det meningen att man ska besiktiga 130 skyddsrum per år. Men under det här året räknar man enbart med att hinna med mellan 30 och 40 stycken. På Räddningsverket erkänner man att man inte hinner med och menar att budgeten inte räcker till. Av landets cirka 66 000 skyddsrum kommer man bara att hinna med att inspektera ungefär hälften under en tioårsperiod. Björn Ekengren är skyddsrumsexpert på Räddningsverket.
- Det är farligt om man börjar slarva med det och bara gör flygande besiktningar. De kontroller vi gör ska vara bra och så får det ta tid, säger han.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se