Fler uppsagda hittar jobb

Åtta av tio uppsagda tjänstemän i Kalmar län, 79 procent, hittar nytt jobb genom Trygghetsrådet.

Andelen som fick ett fast jobb uppgår till 66 procent, en ökning med sju procent jämfört med 2006.

Verkstads- och metallsektorn rekryterar flest, 18 procent. Det visar Trygghetsrådets statistik för 2007.

Totalt kom det in 8 730 personer till TRR under 2007 vilket är en minskning från 2006 då inflödet var 11 361. Genomsnittstiden för att hitta en ny försörjning med hjälp av Trygghetsrådet har under det senaste året minskat från sex till fem månader.