Protest mot skolnedläggning

Småföretagarna, nyföretagarcentrum och Företagarna i Kramfors protesterar nu gemensamt mot Kramfors kommuns beslut att lägga ned skolan i Mjällom.
Det är inte enbart en pedagogisk fråga skriver man i ett brev till kommunstyrelsen utan i högsta grad en fråga hur kommunen stödjer företagsamheten. En stängning av skolan sänder fel signaler till företag och allmänhet i hela länet skriver företagarna i brevet.