Sörmland

Nytt sätt för att utreda utsatta barn

Ett nytt arbetssätt håller på att införas i Södermanland när det gäller de sociala myndigheternas sätt att utreda barnavårdsärenden.
Utgångspunkten ska vara barnens behov i stället för föräldrarnas problem.

En organisation, som heter BBIC, barnens behov i centrum, står bakom den utbildning, som alla socialsekreterare i Södermanland ska få.

– Vi i vår tur har fått utbildningen hos Socialstyrelsen, berättar Monica Hammarström från Eskilstuna.

Hon berättar också att det här synsättet inte är något nytt påfund utan att det använts i England i 20 år. I Sverige har det fått fäste från och med i höstas.

Tidigare har barnavårdsutredningar handlat mycket om föräldrarnas problem, inte minst hur det sett ut när det gäller alkoholmissbruk och vad man kan göra åt det.

I det nya synsättet ska man i stället fokusera på barnens behov och med det i förgrunden se hur föräldrarna kan tillgodose behoven.

– Det blir väldigt mycket tydligare på det sättet och det handlar inte om att skuldsätta någon eller så. Barnens behov är den viktigaste utgångspunkten och det finns väl ingen förälder som inte vill sitt barns bästa, säger Monica Hammarström, BBIC.

Johanna Iggsten
johanna.iggsten@sr.se