Stena fortsätter satsa på vindkraftsparker

Stena Renewable Energy fortsätter att investera stort i vindkraft i södra Sverige. Nu har bolaget tecknat avtal med fyra markägare kring Hjortseryd i Ljungby kommun.

Det rör sig om en investering på 750 miljoner kronor. Men det är en bit kvar innan verken kan stå på plats.

Stena ska nu söka tillstånd enligt plan- och bygglagen och miljöbalken och ha samrådsmöte med boende.

Om allt går enligt planerna räknar bolaget med att vindkraftsparken kan stå färdig tidigast i slutet av 2009.

Som P4 Halland berättat tidigare har Stena Renewable Energy också tecknat avtal med markägare utanför Knäred och i Simlångsdalen om kommande vindkraftsparker.