Jämtlands län

Oro inför Tullens besparingsplaner

Tullens stora utredning presenteras idag och det som läckt ut pekar på att stora delar av tullens verksamhet läggs ner. Idag jobbar tre personer med tullen i Östersund. Gränsen mot Norge ska dock fortsättningsvis vara bevakad.