Kulturministern får fråga om utredning

Ordförande för Länsmusiken Gotland Lilian Edwards, påminner i ett brev kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att hon tidigare sagt att den så kallade Orkesterutredningen ska ingå i underlaget för den stora kulturutredning som ska redovisas för regeringen i december.

I Orkesterutredningen framhölls Gotlandsmusikens blåsorkester som ett nationellt intresse, men nu går rykten om att Orkesterutredningen skulle vara död och begraven, vilket Lilian Edwards hoppas inte ska vara fallet.

Hon vill nu ha en bekräftelse från kulturministern om att Orkesterutredningens förslag fortfarande ska ingå i kulturutredningen.

Gotlandsmusiken har hamnat i ett besvärligt ekonomiskt läge,  efter att Kulturrådet beslutat minska bidraget till Gotlandsmusiken.