Lasso tisdag 29/1

 

Snart fritt fram för monsterrasen belgisk blå i Sverige

I början av 90-talet gick diskussionens vågor höga när det gällde nötrasen belgisk blå. Nötuppfödare i Sverige ville avla rasen, eftersom den ger mycket kött med sin mycket stora muskelmassa.

Men myndigheterna strävade emot, bland annat för att nästan alla kalvar av rasen belgisk blå måste förlösas med kejsarsnitt eftersom kalvarna är så stora. Tjurarna kallades också monstertjurar. Avel har så här långt inte varit tillåten i Sverige, men förbudet har kringgåtts genom att man importerat tjurar och sperma i landet.

Men nu tvingar EU Jordbruksverket att ändra reglerna, säger Johan Loberg, husdjursagronom på Jordbruksverket.

En av de stora förespråkarna för belgisk blå under 90-talet var spermaimportören Per-Olof Hagelgren. Han ser gärna att Jordbruksverket ändrar föreskrifterna för avel. Men LRF, som finns med på Jordbruksverkets remisslista, säger nej

Anders Råsberg, ombudsman på LRF, debatterade belgisk blå med Per-Olof Hagelgren.

Testa gratis medlemskap i Svenska kyrkan ett halvår

Det är ett välkänt knep att locka nya konsumenter; att testa gratis ett halvår. Nu kör Svenska kyrkan i Gislaved med samma lockrop i det senaste församlingsbladet. Den som anmäler sig nu får vara gratis medlem till och med i oktober, bakom värvningsförsöket står Ingemar Nilsson, kyrkoherde i Gislaved.

Pojkar och flickor ska kunna idrotta på lika villkor

Hur ska flickor och pojkar kunna utöva sina idrotter på samma villkor?

Inom Smålandsidrotten funderar man mycket på detta, och tillsammans med Smålands Hanbollsförbund drivs sen snart ett år tillbaka jämställdhetsprojekt som kallas ”På lika villkor”.

Anita Mårtensson på Smålandsidrotten i Värnamo är projektledare, och Arne Pettersson, Smålands handbollsförbund i Växjö, är med i projektgruppen.