Stockholms län

Södertörn hoppas på stor tillväxt

Om fem år ska tillväxten på Södertörn vara högre än i länet i genomsnitt genom kommunsamarbete

En del i samarbetet är att kommunerna öppnar sina lokala arbetsmarknader för varandras medborgare.

De kommuner som ingår i samarbetet är Botkyrka Nynäshamn, Haninge, Nykvarn, Södertälje, Huddinge, Tyresö och Salem.

De åtta södertörnskommunerna har idag cirka  400 000 invånare tillsammans och antalet invånare kommer att öka. Alla de som bor på och flyttar till Södertörn är en resurs för ökad tillväxt. Samtidigt ökar behovet av arbetskraft, både i den offentliga sektorn och i näringslivet.  För att möta arbetskraftbehovet öppnar nu kommunerna sina lokala arbetsmarknader för varandras medborgare. Genom att skapa en bredare arbetsmarknad blir det lättare att matcha arbetsgivarnas krav med rätt kompetens. Fler jobb gör det också lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden och snabbare få ett arbete.  Den nya arbetsmarknadsorganisationen ska byggas upp tillsammans med näringslivet och andra aktörer. En viktig del i samarbetet är att samordna resurser som finns i de enskilda kommunerna. Matchningsarbetet ska skapa en plats där behov möter kompetens.