sundsvall

Inget gränsskydd i Sundsvall

Antalet anställda inom Tullverket ska minska med cirka 300 personer. Av dem kommer omkring 170 att sägas upp. Samtidigt dras den fasta bemanningen in på tolv orter. Det innebär att gränsskyddsgruppen i Sundsvall avvecklas

Det är en del av innehållet i den interna utredning om framtiden som myndighetens ledningsgrupp genomfört och som idag lämnades till generaldirektör Karin Starrin.

Av de 300 som får lämna räknar utredarna med att cirka 130 anställda kommer att anta erbjudande om pension. Erbjudandet gäller alla dem som vid utgången av 2008 fyllt 61 år. 

Det anställningsstopp som råder förlängs och kommer att gälla hela året.