Ekologiskt boende på gamla sjukhusområdet

Ekologiskt boende kommer om ett par år att ersätta de institutioner som idag finns på det gamla sjukhusområdet vid Sege Park i Malmö.
Sedan Malmös Östra Sjukhus lades ner i mitten av 1990-talet har bland annat Migrationsverket och Kriminalvården hyrt delar av området men nu har Stadsfastigheter sagt upp alla tillfälliga hyresgäster för att kunna gå vidare i planerna på en omvandling av området. - Det är ju ett spännande område med den unika parkmiljön som anlades någon gång i mitten av 1930-talet. Den vill vi förstärka och även de gamla byggnaderna och arkitekturen skall kompletteras varsamt, säger Anders Hultgren, affärsområdeschef på Stadsfastigheter i Malmö. Ekologi och kretsloppstänkande Man tänker sig ett ekologiskt område med kretsloppstänkande där man till exempel tar hand om dagvattnet och utnyttjar bergvärme och grundvattenvärme för att spara energi. För att stimulera även mindre byggherrar kommer området att styckas upp och ligger i beredskap till det finns ett behov att exploatera marken. Det finns inga detaljplaner eller beslut om när det skall börja byggas men visionerna om hur området vid Sege Park skall se ut har ändå börjat ta form. - Det är framför allt bostäder som skall byggas. På så sätt får vi en bra mix i området i och med att där redan finns skola och annat. Sedan är det tänkt att det skall vara äldreboende och eventuellt lite studentbostäder där också, säger Anders Hultgren. Nuvarande hyreskontrakt förlängs inte Stadsfastigheter har sedan sjukhuset lades ned i mitten av 1990-talet funderat över hur området kan användas i framtiden. Under tiden har man låtit en del tillfälliga hyresgäster flytta in bland annat Migrationsverkets förvar, en institution för särkskilt vårdkrävande och den öppna kriminalvårdsanstalten Rostorp. När deras hyreskontrakt löper ut kommer de inte att förnyas. Från och med 2006 är området fritt för den omvandling som Stadsfastigheter vill göra. - Man kan säga att området som sådant skall spegla kulturen och integrationen i det övriga samhället jämfört med det slutna område som det är idag, säger Anders Hultgren.