Skåne

Ögonkliniken i Lund vill inte flytta till Malmö

Personalen på Ögonkliniken i Lund är väldigt kritisk till de sparplaner som Region Skåne presenterat För ögonkliniken innebär planerna att de i princip ska stänga mottagningen helt i Lund och istället slås samman med ögonkliniken i Malmö.

- Det här kommer att leda till att patienterna får sämre vård. Försämringen ligger att man har en välfungerande klinik som är stor med bred kompetens och verksamhetsområden, med budget i balans. Det finns ingen motsvarighet i Malmö, den måste byggas upp. Det tar tid och därför blir patienterna lidande, säger Kristina Holm, överläkare på ögonkliniken i Lund.

Det är sammanlagt 14 högspecialiserade verksamheter i Malmö och Lund som berörs av regionens sparkrav, förutom ögon rör det bland annat öron, lungmedicin, käkkirurgi och urologi. Tanken är att all högspecialistvård som nu finns både i Lund och Malmö istället ska samordnas och bara finnas på ett ställe.

Kristina Holm och den övriga personalen på ögonkliniken i Lund menar att det inte finns något underlag för att flytta till Malmö. Enligt dom så är Lund mycket bättre lämpat att ta hand om ögonvården. För det är inte samordningen i sig som de är emot.