Upptrissade bostadspriser stoppas

Den som säljer eller köper en bostad ska efter att försäljningen är klar få en lista på alla som har varit med och lagt ett bud. Ett utredningsförslag om ny lagstiftning har överlämnats till regeringen.

Regeringens speciella utredare Ylva Norling-Jönsson anser att en sådan lista gör det svårare för oserösa mäklare.

– Tanken med förteckningen är att komma åt de misstankar som idag förekommer om att en del mäklare ger fejkade bud, eller kanske undanhåller bud. Då inför vi en skyldighet för mäklaren att anteckna alla bud i en lista, och sedan överlämna förteckningen till säljare och köpare efter att affären är sluten. Med det menar vi att risken minskar för att mäklaren ska plocka bort några bud eller lägga till några bud som inte är ”på riktigt”, säger Ylva Norling-Jönsson.

Marknadsvärde måste anges
Ylva Norling Jönsson vill också att mäklare ska vara skyldiga att ange ett hus eller en lägenhets ungefärliga marknadsvärde för motverka de lockpriser som förekommer på bostadsmarknaden idag. Mäklare kan sätta orealistiskt låga priser för att locka fler spekulanter på ett hus och få det slutgiltiga priset att ligga väldigt mycket högre än vad som angavs från början.

Fastighetsmäklarna ska enligt utredningen också få möjlighet att förmedla tjänster andra tjänster som flyttstädning, besiktning och banklån bland annat.

Roller blir klarare
Huvudsyftet med utredningen är att skapa tydligare roller mellan mäklare, köpare och säljare.

Titeln fastighetsmäklare föreslås bli skyddad, precis som titeln läkare eller advokat.

På så sätt minskar risken för säljare och köpare att bli bedragna av oseriösa mäklare, resonerar Ylva Norling-Jönsson.

Täcker inte alla affärer
Men förslaget till ny lagstiftning gäller inte försäljning och köp av kommersiella fastigheter.

Det är mäklarsamfundets vd Lars Kilander kritisk till.

– Då finns det inget skydd alls för den gruppen, om man inte behöver vara registrerad och så vidare och inte heller behöver ansvarsförsäkring eller något sådant, säger Lars Kilander.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se