KAPELLSKÄR

Tullverksamheten i Kapellskär läggs ned

All fast bemanning vid Tullen i Kapellskär kommer att försvinna. Enligt ett förslag som utredare vid Tullverket lade fram under tisdagseftermiddagen ska bland annat Tullens verksamhet i Kapellskär läggas ned.

- Det är alltid ett tråkigt besked att människor måste lämna organisationen. Men min bedömning är ändå att något måste göras med det prognostiserade budgetunderskott vi har framför oss. Vi försöker nu istället koncentrera verksamheten till huvudorterna och bygga mer på rörlighet och bättre selektering, säger Per Hellman, chef för gränskyddet i Stockholmsområdet.

Antalet anställda inom Tullverket i Sverige ska totalt minska med cirka 300 personer, heter det i förslaget som presenterades idag. Det ska man lösa genom att bland annat erbjuda pension till dem som under det här året fyller 61 år. På så sätt försvinner 130 anställda.

Vidare föreslås att Tullens verksamhet koncentreras till färre orter och därför kommer all personal inom det som kallas Brottsbekämpningen i Kapellskär, sju anställda, att sägas upp tillsammans med personal från åtta andra orter. Dessutom så vill man flytta på personalen från enheten Effektiv handel i Kapellskär, dvs de som arbetar med att förenkla den legala godstrafiken.

- Det är ju ett dråpslag mot hela tullverksamheten i Sverige, inte bara Kapellskär. Det får ju förödande konsekvenser och jag förstår egentligen ingenting, säger Johnny Johansson på fackförbundet Tull/Kust.

Vad innebär det här för möjligheterna att göra narkotikabeslag till exempel?

- Risken att upptäckas vid tullbrottslighet minskar ju dramatiskt eftersom vi inte finns där.

Men Per Hallman, chef för gränskyddet i Stockholmsområdet håller inte med:

- Jag tror att vår framgångsfaktor är att vi utvecklar den så kallade selekteringen, alltså att vi väljer var och när vi ska kontrollera extra för att göra bättre insatser. Då tror jag att vi kan nå mycket bra resultat inom brottsbekämpningen framöver, säger Per Hallman.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se