Tvist om hyror i Ronneby har avgjorts

Efter segslitna förhandlingar är det nu klart att det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus höjer hyrorna med 3,2 procent.

Avtalet omfattar 2800 hyresgäster och höjningen börjar gälla den 1 mars.

Tvisten om hyresnivån fick lösas av Hyresmarknadskommittén i Stockholm eftersom parterna själva inte kunde komma överens.