Hårdare krav på tonfiskfabriker

Flera livsmedelsföretag i Sverige ställer nu hårdare krav på de thailändska tonfiskfabriker som levererar konserver hit. En rapport från i höstas visade att fabriksarbetarna i Thailand blir utsatta för trakasserier och tvång.

Ica är bland de importörer som reagerat starkt och tagit tag i problemet. Kerstin Lindvall är chef för Icas arbete för miljö och socialt ansvar.

– Det som framkommer i rapporten om fysisk och psykisk bestraffning, sådant är helt oacceptabelt och helt otillåtet för oss. Det få bara inte förekomma, säger hon.

Fair Trade Center
Det var föreningen Fair Trade Center som gjorde intervjuer med tonfiskarbetare på stora fabriker i Thailand. Arbetarna berättade om hur de blev slagna av sina chefer och tvingade att arbeta övertid, annars fick de avdrag på lönen. Arbetare från Burma behandlades sämre än thailändarna.

De svenska importörerna fick kritik i rapporten för att vara för slapphänta med att ställa krav. Men flera gör nu påtryckningar på fabrikerna. Ica har översatt den svenska rapporten till engelska och rest till Thailand för att gå igenom bristerna med fabrikscheferna där.

– Vi har diskuterat igenom det och påpekat vad som är oacceptabelt och vad vi vill att man gör, säger hon.

Ica har också träffat representanter för arbetarna. Livsmedelsföretaget hade redan en uppförandekod med krav på sina leverantörer, men flera andra svenska importörer saknade en sådan, vilket har fått kritik. Nu har Abba Seafood bildat en projektgrupp som ska ta fram en uppförandekod.

Skärpa kontrollerna
Också Piwa food, Lantmännen Doggy och B&S Foods arbetar med regler för leverantörer och ska skärpa kontrollerna. Lukas Cronberg, inköpschef på Piwa food söker samarbete med kontrollorganisationer i Thailand.

– Som är på plats, som har kunskap, kan språket, vet på vilket sätt producenter kan undanhålla information eller behandla människor illa utan att det märks, säger han.

Det är inte rätt väg att sluta importera tonfisk från de här fabrikerna, anser företagen. Genom långsiktighet hoppas de kunna påverka. Ica hoppas på så sätt också kunna tränga djupare ned i kedjan och påverka också förhållandena på fiskebåtarna. Men samtidigt är Sverige bara är en liten del av tonfiskmarknaden. Ica ska använda rapporten som verktyg och visa andra fabriker, säger Kerstin Lindvall.

”Viktiga frågor för Ica”
– Vi kommer att ta med den här rapporten till andra leverantörer, som kanske inte har levererat tonfisk men som finns i Thailand eller i omgivande länder, där vi kan tro att de här problemen med minimilöner, arbetsförhållanden och arbetstider också finns. För att visa att det här är viktiga frågor för de svenska konsumenterna och att det är viktiga frågor för Ica som företag, säger Kerstin Lindvall.

Beatrice Janzon
beatrice.janzon@sr.se