Inget händer inom njursjukvården

Trots att det har gått drygt ett år sedan förslaget att privatisera njursjukvården på Visby lasarett först dök upp, har inget konkret hänt.

”Jag tycker inte det är försvarbart att det gått så lång tid”, säger Thomas Kunze, verksamhetschef på medicin- och rehabiliteringskliniken.

En arbetsgrupp tillsattes för tio dagar sedan, men än är inget underlag klart för upphandlingen.

För närvarande sköts njursjukvården på Gotland av pensionerade läkare som rycker in och vikarier, och Thomas Kunze anser inte att det är någon idé att annonsera efter fast personal, eftersom ingen ändå skulle nappa på att jobba här, med tanke på den kommande upphandlingen, som kan innebära personalförändringar.