Höga priser driver fram långväga import

På grund av virkesbristen i Östersjöregionen har massafabriken Nymölla bruk i Bromölla börjat importera eukalyptusträd från Sydamerika.

Det är den höga efterfrågan på virke från byggbranschen och de höga exporttullarna i Ryssland som sägs ligga bakom virkesbristen runt Östersjön.

Virkesbristen har i sin tur drivit upp priserna och enligt Stig Svensson, produktionschef på Nymölla bruk, lönar det sig att importera från Sydamerika trots de långa avstånden.

Stig Svensson kommenterar miljöaspekten med att branschen jobbar med att bli så kallat klimatneutrala.

Han menar också att sjötrafiken är rätt effektiv och att de transporterna ska sättas i relation till de transporter som skulle ha varit i allafall.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se