De första flyktingbarnen kommer hit

På måndag i nästa vecka kommer de första ensamma flyktingbarnen till Gotland. Det är fem pojkar i åldern 16-18 år från Irak, Somalia och Eritrea.

Det är Gotlands kommun som ordnat med ett gruppboende åt pojkarna och dom kommer att tas emot av en bred stab och även Rädda barnen kommer att stödja flyktingbarnen på olika sätt.

Totalt är det drygt 100 kommuner i hela landet som kommer att ta emot ensamma flyktingbarn. På Gotland räknar man med att årligen kunna ta emot mellan 15-20 barn i olika omgångar.