Ingen JO-kritik mot landshövdingen

Den JO-anmälan som gjorts mot landshövding Anders Björck för ett uttalande om Ärna flygplats, lämnas utan åtgärd av JO.

Det var en privatperson som anmält Björck för ett uttalande i en marknadsföringsskrift för Uppsala Air, där Björck stödde tankarna på en civilflygplats på Ärna, men JO väljer alltså att avskriva anmälan utan åtgärd.