Överklagar skolnedläggning i Åryd

Beslutet att lägga ned Åryds skola utanför Karlshamn strider mot FN:s barnkonvention, menar Åryds bygderåd som överklagar beslutet till länsrätten.

Det är Karlshamn kommuns barn-, ungdom- och skolnämndes beslut från i december som Bygderådet nu överklagar.

Förutom brottet mot barnkonventionen anser Bygderådet att man inte fått tillräckligt bra information inför nedläggningsplanerna, skriver Sydöstran.

Kommunen vill lägga ned Åryds skola eftersom man anser att det är för få elever, vilket medför höga kostnader.