Sälen

Landstinget slipper vite

Upprustningen av ambulansstationen i Sälen kommer att vara klar nästa vecka. Då ska också verksamheten flytta in permanent igen. I och med det slipper också Landstinget Dalarna betala ett vite på 750 000 kr.

Arbetsmiljöverket har varit tvunget att hota med vite på 750 000 kr för att få Landstinget att rusta upp stationen.

Ambulansstationen ägs av ett fastighetsbolag men hyrs av Landstinget. Arbetsmiljöverkets handläggare är mycket kritisk till att Landstinget har förhalat ärendet så länge så att verket har blivit tvingat att hota med vite innan arbetsmiljön på stationen äntligen åtgärdades.