Gotlandsmusiken

Samtliga länsmusiker varslade

Samtliga 18 anställda musiker inom Gotlandsmusiken varslas om uppsägning. Tre anställda inom administrationen varslas också.

Varslet träder i kraft första juni och de anställda har sedan mellan 6 och 12 månaders uppsägningstid. Fram till dess ska det göras en ny utredning om hur Gotlandsmusiken kan organiseras framöver.

Den utredningen ska vara klar till kommunens budgetberedning i vår. Utredningen har bland annat till uppgift att tänka i helt nya banor, det vill säga nya musikkonstellationer eller enbart frilansande musiker.

Samtidigt görs en statlig kulturutredning av regionmusiken, den ska vara klar till årsskiftet. Kulturrådet beslutade förra veckan att sänka bidraget till Gotlandsmusiken från 9,5 till 9 miljoner för 2008.

I förra veckan skrev regiondirektör Bo Dahllöf till Statens kulturråd och bad om uppskov med beslut om sänkta statsbidrag tills översynen av Länsmusiken på Gotland var klar.