vaggeryd

Får inte bygga till sitt hus - överklagar

Ett par i Vaggeryds kommun, som fått nej till att bygga till sitt hus, överklagar nu kommunens beslut till länsstyrelsen.

Enligt detaljplanen ligger deras villa på en tomt avsedd för industrier och därför får de inte bygga till vare sig med ytterligare en våning eller med nytt uterum.

Men den anledningen har inte paret godkänt och vänder sig nu till länsstyrelsen för nytt besked