Lättare att få bygga vid sjö i Kind

En jämförelse mellan Tranemo, Svenljunga och fyra smålandskommuner visar att Svenljunga oftare sa nej till färdtjänst och parkeringstillstånd, samtidigt som man godkänner betydligt fler avsteg från strandskyddet.

Jämförelsen har gjorts av nätverket Gränslös som är ett samarbete mellan sex kommuner. Det handlar om Sjuhäradskommunerna Svenljunga och Tranemo, tillsammans med fyra Smålandskommuner, Gnosjö, Gislaved, Hylte och Värnamo. Syftet är att jämföra kommunernas service till medborgarna och mäta kvaliten.

Undersökningen gjordes under 2007 och i den har man bland annat tittat på färdtjänst, parkeringstillstånd till handikappade och strandskydd.

Den visar att det finns stora variationer när det gäller färdtjänsten. I Svenljunga har betydligt fler gamlingar färdtjänst jämfört med exempelvis Gnosjö. Samtidigt avslogs flest ansökningar i Svenljunga 6% medan exempelvis Tranemo under samma period godkände alla ansökningar.

När det gäller parkeringstillstånd sa Värnamo ”ja” till alla medan Svenljunga var den kommun som avslog flest. Nästan sexton procent av dom sökande fick nej.

Samtliga ansökningar om avsteg från strandskyddet godkändes också i både Svenljunga och Tranemo. I dessa två kommuner är det också betydligt vanligare med dispens från strandskyddet än det är i de fyra smålandskommunerna