Gränslös brottslighet ökar

En ny typ av brottslighet ökar markant - den gränsöverskridande. Dagens poliskår och nationalstat kan inte riktigt bekämpa den brottsligheten effektivt. Det säger Nicki Ekman, strategisk analytiker vid rikspolisstyrelsen.
De senaste tio femton åren har brottsligheten förändrats till att röra sig över flera länder. Brottslingen behöver inte nödvändigtvis befinna sig fysiskt i det land han eller hon begår brottet i. Enligt Nicki Ekman på rikspolisstyrelsen gör det att systemet med nationella lagstiftande församlingar och en nationell poliskår inte riktigt stämmer överens med hur brottsligheten utvecklats. Men samtidigt håller alla nationalstaterna hårt i den egna poliskåren. Det är bland annat orsaken till att det inte blev fler poliser på Gotland när ön blev EU:s yttre gräns mot Baltikum. För om Sverige hade krävt fler poliser hit hade Spanien och Grekland kunnat komma med motdrag, och hävdat att de bättre behövt poliserna för att agera i det mer lätt-trafikerade Medelhavet.