Sjukskrivningarna

Läkare har svårt gå emot patient

Borlängeläkaren Lars Englund har gjort en enkät med 50-talet distriktsläkare om patienternas påverkan på sjukskrivningar. Enkäten visar att om en patient ber sin distriktsläkare om en sjukskrivning så kan man få det - trots att läkaren inte tror att det är någon bra idé.

Lars Englund är läkare på Vägverket i Borlänge och forskare vid CKF. centrum för klinisk forskning, i Falun. Han har gjort flera studier om sjukskrivning som behandlingsmetod.

– Det är svårt att gå emot en tydlig begäran och krav om sjukskrivning. Säger patienten att han bara inte kan jobba, då är det svårt att gå emot det, säger Lars Englund.

Han menar att läkaren måste bli bättre på att hävda sin uppfattning och att övertyga patienten om när sjukskrivning är en bra behandling.

– En duktig doktor måste kunna prata med sin patient på ett sånt sätt att det slutar med att doktorns bedömning gäller, säger Lars Englund.