Mark

Gratis buss för äldre även i Mark

Nu kommer kanske också Markborna över 65 år få åka gratis i kollektivtrafiken. Borås kommunstyrelse ska på måndag behandla ett liknande förslag för boråsarna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Mark vill utreda förutsättningarna för gratis resor i kollektivtrafiken i Mark för personer över 65.

Man menar att många pensionärer har låga pensioner och att många heller inte kan köra bil på grund av ålder eller avsaknad av körkort.