Öresund

Ingen prissänkning trots rekordvinst för Öresundsbron

2007 året ökade tågtrafiken över Öresundsbron med en fjärdedel och biltrafiken med en knapp femtedel. Det här innebär stora vinster för bron, men samtidigt blir resenärerna allt mer missnöjda med trängseln på tågen. Men trots att intäkterna ökar har Öresundsbron inte planerat att sänka priserna för pendlarna.

– Vi ska betala för bron och landanläggningskostanader. Vi har snarare behov att höja priserna i takt med inflationen, säger Caroline Ullman-Hammer, vd på Öresundsbron

Trängsel både på och under bron är ett faktum i rusningstider. Men än så länge har Öresundsbron inga planer på att göra något åt den. Det är snarare om fem till tio år som det kan bli aktuellt om resandet fortsätter öka. Men då är det inte tågen utan snarare biltunneln som kan vålla problem, enligt Caroline Ullman-Hammer.