Präster på plats vid Svenska Rallyt

Flera präster från Svenska kyrkan kommer att finnas på plats när Svenska Rallyt drar igång. Prästerna ska vara till stöd för de som behöver prata, men också vara beredda att hjälpa till vid eventuella olyckor.

Svenska kyrkan i Karlstad kommer ha åtta präster på plats under Svenska Rallyt. Prästerna ska vara till stöd och hjälp om någon av de många besökarna eller funktionärerna behöver någon att prata med, men också att finnas till hands om det skulle hända en olycka.

– Det är ett tillfälle när många människor möts och det här är ett bra ställe för oss att synas, säger kyrka- och arbetslivsprästen Karin Sanell.

Prästerna kommer under rallyt att vara utplacerade dels i högkvarteret, och dels på specialsträckor utefter banan. De kommer också att arbeta nära Röda korsets Första Hjälpen-grupp. Men det är inte främst bilolyckor man planerar för utan mer vardagliga incidenter, framför allt bland besökarna.

Hur tror du att det kommer att gå i rallyt då?
– Ha ha, jag har ingen aning, jag är inte det minsta intresserad av rallyt men vi har en präst som kommer att vara med oss som har varit på många rallyn så han får vara vår rallypräst.

Prästerna kommer bära jackor med rallyts logga och texten ”präst” för att vara väl synliga under evenemanget.

Jonas Carnesten
jonas.carnesten@sr.se