Idrott och trafik

Trafikmedvetna klubbar fick utmärkelse

Varje dag körs bilar och bussar fulla med ungdomar till och från träningar och tävlingar i olika idrotter. I de allra flesta fall kommer man fram, men ibland slutar det riktigt illa. Sedan två år tillbaka så premieras de idrottsföreningar som jobbar för att göra sina resor säkrare.

Det var vägverkets idé från början, de gav uppdraget till Dalarnas Trafikförbund och de i sin tur bad Dalarnas Idrottsförbund om hjälp att hitta de föreningar som utmärker sig i sitt trafiksäkerhetsarbete.
De har jobbat fram en bra trafiksäkerhetspolicy som föreningens medlemmar kan luta sig mot vid eventuella frågetecken.
– Det finns väldigt många föreningar i Dalarna, säger Catharina Jonsson på Dalarnas Idrottsförbund som varit med och utsett vilka som ska få utmärkelsen. Vi har drygt 1 000 föreningar och man befinner sig på vägen väldigt ofta, och därför är det ju viktigt att vi gör det så trafiksäkert som möjligt.
De 25 föreningar som fått utmärkelsen är en brokig skara; från Dalsjö Golfklubb, via pingisklubben i Avesta, IK Juno, till ett stort antal ridklubbar i länet.
– Jag tycker att alla har gjort ett jättebra arbete, så jag kan inte peka ut någon särskild, säger Catharina Jonsson.
Förutom äran får föreningarna 3 000 kronor var som uppmuntranspeng.