Strömsund

Säpo utreder rasistiska hot i Strömsund

Säkerhetspolisen, Säpo, utreder de anonyma rasistiska hot som riktats mot lärare, politiker och anställda inom kommunen i Strömsund.

Flyktingsamordnaren Anders Fabricius är en av dem som hotats. Han säger till Radio Jämtland att han inte känner sig särskilt rädd, men att kommunen rapporterar alla hot till säkerhetspolisen eftersom de här hoten betraktas som hot mot demokratin.