Umeå

Klart med moské på Ålidhem

Nu är det klart att det kan byggas en moské på Ålidhem. Länsrätten har avslagit överklagandet från ett antal boende i närheten av det planerade bygget.

Länsrätten skriver bland annat i sin dom att risken oroligheter kring byggnaden inte är sådana omständigheter som ska beaktas vid en bygglovsprövning.

Beslutet kan överklagas.