Etanol lika dåligt för miljön som bensin

FNs livsmedels- och jordbruksorgan FAO dömer ut den etanolproduktion som Sverige och andra jämförbara länder satsar på. Etanol som bilbränsle leder totalt sett till minst lika stora utsläpp av växthusgaser som bensin och diesel.

– Vid framställning av etanolen krävs mer fossil energi än vad man skulle fått ut om man kört på diesel med god förbränning och bensinsnåla bilar, säger Christina Engfeldt, som är FAOs representant i Norden.

Etanol släpper ut mer växthusgas
FAO som utvärderar effekterna av framställning av bioenergi har kommit fram till att så kallade miljöbilar som körs på etanol kan släppa ut mer växthusgaser än motsvarande bensin- eller dieselbil. Det beror på att etanol som tillverkas av t.ex. amerikansk majs eller svenskt vete kräver stora mängder fossila bränslen vid produktionen. Främst olja som krävs vid till exempel tillverkning av handelsgödsel, bekämpningsmedel och diesel till bondens traktor.

Enligt Christina Engfeldt är det bättre att använda de fossila bränslena direkt för att tanka bilar med istället för att gå omvägen via lantbruket.
– Särskilt om man faktiskt forskar både på bättre diesel som ger större effekt och att ta fram fler bränslesnåla bilar.

Bättre tillverka etanol i tropikerna
Den överlägset största produktionen av svensk etanol görs av spannmål vid Agroetanol i Norrköping. De gör 55000 kubikmeter etanol/år. Den andra större tillverkaren finns i Örnsköldsvik där man gör ca 15 000 kubikmeter av avfall från pappersmassa. Dominansen för etanol av spannmål kommer i år att ytterligare öka kraftigt när Agroetanol bygger ut sin kapacitet till 210 000 kubikmeter om året.

Men enligt FAO så är etanol som tillverkas av grödor i tropikerna mer energieffektiv än t.ex. den svenska och Christina Engfeldt menar att det inte främst är miljöhänsyn utan istället jordbrukets ekonomiska intressen som ligger bakom den stora etanolsatsningen.
– Men det är precis det som FAO befarar, man fattar inte de här besluten utifrån en helsyn utan mest utifrån ekonomiska intressen.

Men hon är ändå förvånad över att etanolen blivit så populär i Sverige.
– Jag är mera förvånad över att man har, utan att förstå implikationerna av vad man gör, satsat så brett på framställningen av just etanol. I ett område som inte naturligen lämpar sig för det.